ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนอนุบาลทองสตา

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ทองสตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์แนะนำ

อัตลักษณ์โรงเรียน/เอกลักษณ์

ผู้เข้าชม 1,064

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

               คุณธรรมนำความรู้

เอกลักษณ์โรงเรียน

               เป็นผู้มีคุณธรรม